İyi Bir Takım Lideri Nasıl Olunur?


İyi Bir Takım Lideri nasıl olunur sorusunun cevabı birden fazladır elbette ancak en önemli cevap ekip çalışmasına yatkın olmaktır. Bankaların personel alımları ile ilgili ilanları incelendiğinde aranan şartlar içerisinde adaylar için aranan şartlarda ekip çalışmasına yatkınlık maddesinin de yer aldığı görülmektedir. Bu özelliğin aranmasının nedeni, hem örgüt içerisindeki iletişimin sağlanması hem de kurum kültürünün yaygınlaşmasını sağlayarak kurum içi etkinlik, proje ve çalışmalarda başarılı olunmasını sağlayarak şirkete katkı sunulabilmesini gerçekleştirmektir.

Etkili ve başarılı bir lider ile yönetici olmak arasında ince bir çizgi vardır. Her lider yönetici olabilmekte fakat her yönetici lider olamamaktadır. Etkili liderlerin en temel özelliği, takım üyelerine doğru yolu göstermek ve onları doğru hedeflere yönlendirmektir. Bunu yalnızca iyi liderler başarabilir. İyi bir yönetici olmanın sırrı da lider özelliklerini taşımaktan geçer. Eğer, lider özellikleri taşınmıyorsa şirket içi ilişkilerde çatışmalar, sorunlar ve başarısızlıklar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla her şirket alım yapacağı personellerde etkili lider özelliklerinin taşınmasını istemektedir.

Ekip Liderlerinin Özellikleri Nelerdir?

Bir bankada ya da şirkette çalışan ekibin yöneticisi konumundaki takım lideri sadece kendi biriminden değil, o şirketteki diğer birimlerle iletişimin doğru ilerlemesinden ve gerekli koordinasyonun şirketin genel dokusuna uyacak şekilde sürmesinden de sorumlu tutulmaktadır. Ekip lideri demek, en ast pozisyondan en üst pozisyona kadar olan birimlerin iletişim birliğini yapan kişi de demektir. Dolayısıyla bir ekip liderinin en temel özelliği etkili iletişim becerilerini kullanabilmesidir.

Ekip liderinde bulunan beceriler, yetenekler, yetkinlikler ve özellikler, takımın da başarısını ortaya çıkaracaktır. Bir takım lideri ne kadar çok kendini mesleki ve kişisel alanda geliştirirse, takım da aynı oranda gelişecektir. Lider pozisyonunda yer alacak personelin bu nedenle deneyimli ve beceri bakımından da çeşitli becerilere sahip olması beklenmektedir.

Başarılı Takım Lideri Nasıl Olur?

Başarılı takım lideri olabilmenin ilk kuralı yönettiği takımda yürütülen işler hakkında tam anlamıyla bilgiye ve donanıma sahip olmaktır. Bir takımın başarılı olması, liderin sorumluluğunda olsa da ekip üyelerinin başarılı olması da önemlidir. Fakat burada da yine takım lideri ön plana çıkmaktadır. Çünkü başarılı bir takımı oluşturacak kişi de takım lideridir. Doğru ekip üyelerini seçmek için liderin insan kaynakları yönetiminde de başarılı olması gerekir.

Aynı zamanda başarılı bir takım liderinin sürekli olarak takım üyelerini ve kendisini motive etmesi gerekir. Karşılaşılacak sorunlara karşı öngörülü olması, bu sorunlara dair etkin çözümler üretebilmesi şarttır. Bunu sağlayabilmek için de takım liderinin zaman ve stres yönetiminde etkin becerilere sahip olması ve performans yönetimi konusunda da donanımlı olması gerekir.

Bu özelliklere ek olarak bir takım liderinin; sabırlı, güler yüzlü, etkili iletişim becerisine sahip, kendi üst yöneticileri ile ilişkisinde başarılı ve giyim kuşamıyla da tam anlamıyla prezantabl olması gerekir. Bir takım lideri, diğer çalışma arkadaşlarına ve ekip üyelerine de örnek olmalıdır. Örnek olacak davranışlar sergilemesi oldukça önemlidir.