İş Yerinde Aranan Çalışanların Sahip Olduğu Özellikler!


İş yerinde aranan bir çalışan olmak, her personelin hayalidir. Bu hayali gerçekleştirmek için düzenli ve planlı bir çalışma stili oluşturulmalıdır. Aynı zamanda sürdürülebilir bir başarı elde edilmesi de gerekir. Bireyler, kişisel gelişimlerine önem vermeli, mesleki ve teknik alanlardaki bilgilerini güncel tutmalıdır. Yaşam boyu öğrenme yolu ile başarı sağlanabilmektedir.

İş yerinde aranan bir çalışan olmak isteyen personellerin sahip olması gereken kişisel özellikler vardır. Bu özelliklere sahip olmak için bazı tekniklerin elde edilmesi ve bireyin kendisini geliştirmesi gereklidir. Tüm bunlar liderlik özellikleri ile birleştirilmeli ve bir bütün haline getirilmelidir.

Çalışma Hayatında Başarılı Olmak İçin Ne Yapılmalı?

Çalışma hayatında başarının yolu doğru davranışlarda bulunmaktan geçer. İş hayatında başarılı olan kişiler incelendiğinde hepsinde bulunan bazı ortak özellikler olduğu görülür. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse;

  • Başarılı çalışanlar her zaman ne istediğini bilir. O iş yerinde çalışma amacının ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini de iyi kavramıştır. Böylece enerjisini ve zamanını boş işlerle uğraşarak değil, tamamen işine odaklanarak geçirir.
  • İş hayatındaki başarılı çalışanlar kendi hedeflerinin yanı sıra çalıştıkları iş yerinin ve yöneticilerinin de hedefleri olduğunun bilincindedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için ekip halinde bir çalışma stili yakalanmalıdır. Bir uyum içinde çalışılması gerektiği takdirde değişen planlarda, yeni projelere başlangıç yapıldığında çalışanların yüksek motivasyon içerisinde olmasını sağlar. Motivasyon ile birlikte verimlilik ve performans derecesi de artar.
  • İş hayatında sorunlar mutlaka olacaktır. Önemli olan sorunların nasıl algılandığı ve kriz dönemlerinde nasıl bir tutum sergilendiğidir. Çalışma hayatında başarılı olan bireyler iş yerindeki sorunlar karşısında çözüm odaklı davranırlar. Alternatif çözüm yolları üretmek, çeşitli riskleri önceden belirleyerek hareket ederler. İş hayatında çözüm odaklı olmak oldukça önemlidir. Bu özellik zaman ve stres yönetiminde de başarılı olunmasını sağlar.
  • İş yerlerinde iletişim olmazsa olmazlardandır. İşinde başarılı kişiler iletişim kabiliyeti gelişmiş ve bu konuda kendine güvenen kişilerdir. Çalışanlar arasında iletişim eksikliği olması, çalışma hayatındaki koordinasyonun bozulmasına neden olur. Bu durumda çalışanlar ofis ortamı içerisinde kendilerini mutlu ve huzurlu hissedemez, dolayısıyla motivasyon düşüklüğü yaşar. Böyle durumlarda kişiler ve birimler arasındaki iletişimin başarılı olması, hem yöneticiye hem de çalışanlarına bağlıdır. Etkili bir lider ya da başarılı bir çalışan, takım arkadaşlarıyla nasıl iletişim kurması gerektiğini bilmelidir. Akıcı bir Türkçe’ye sahip olmak, diksiyon ve telaffuz konusunda dikkatli olmak, kendini net bir şekilde ifade edebilmek oldukça önemlidir.
  • İş hayatında başarının sırrı yeniliklere ve gelişime açık olmaktan da geçer. Başarılı bir iş hayatı olan kişilerin ortak özellikleri arasında sürekli kendini geliştirme isteği vardır. Bu kişiler her zaman kendilerinin en doğruyu bildiğini iddia etmezler. Sabit fikirli değillerdir. Yeni fikirlere ve projelere daima açıklardır.
  • İş yerinde aranan çalışanların ortak özellikleri arasında özel yaşamlarının düzenli olması da vardır. Özel hayatında düzenli olan ve sağlıklı bir yaşam süren kişiler iş yaşamında verimli olur. Özel hayatı ile iş yaşamını karıştıran, beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmeyen kişiler iş yaşamında başarısız olurlar ve iş verenler tarafından da tercih edilmezler.