İnsanlar Neden Sosyalleşir?


İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Doğum ile başlayıp ölüm ile sona eren sosyalleşme süreci insanın insan gibi davranmasını ve yaşadığı yerin kültürünü öğrenmesinde etkin bir rol oynar.

Kişi doğduğunda temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını ailesi karşıladığı için sosyalleşmenin ilk adımı gerçekleşmiş olur. Daha sonra ise temel ihtiyaçlarını gidermek adına öğrenme ve uygulamaya dayalı sosyalleşme süreci devam eder. Beyinlerimiz dil sayesinde sosyalleşmeye başlar. Gelişimin temellerinden biri olan sosyalleşme sayesinden insanlar, birbirlerinden bir şeyler öğrenirler.

İnsan istemsizce bile olsa gözlem yapan bir varlıktır. Gördükleri tepkilerinin ve kişiliğinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Utangaç olan insanlar iletişim konusunda güçlük çekerler. Bu güçlük aşılmadığı takdirde içine kapanıklık doğurabilir. İçine kapanan bir kimse asosyal olmaya yönelir ise iletişimde körelir. Bu nedenle bile insanı sosyalleşmeye yönelmelidir. Yalnız kalmak ya da toplumdan dışlanan bir birey olmak çoğu kişi için tercih edilen bir seçenek değildir.

Toplumun Bir Parçası Olmak, Sosyalleşme İle Gerçekleşir.

Birey sosyalleşme süreciyle toplumun bir parçası olur ve düşünme tarzından konuşma tarzına kadar birçok kültürü edinir.

Bu süreçte bireyler çoğunlukla aynı düşünür ve benzerlikler gösterir. Toplumda sosyalleşme sayesinde yer edinmiş birey kişilik özellikleri sayesinde ise farklılığı gösterir. Aynı olay karşısında insanlar farklı tepkiler verir. Bu güne kadar yaşamış olduğu şeyler karşısında verdiği tepkiler ise kişiliğini oluşturur. Bir olaya verilen tepki ne kadar çok ve aynı olursa bu toplumsal olarak adlandırılabilir.

Sosyalleşme temeli iletişimdir ve ilk iletişim anne ve baba ile gerçekleşir. Aile temel ihtiyaçlarımızı karşılar. İletişim yeterli seviyeye ulaştığında başkaları ile de kurulur. Daha sonra birey zamanla toplumun bir parçası haline gelir.

Okul, iş ve ikili iletişimle güçlenen sosyalleşme günümüzde kitle iletişim araçları sayesinde daha da kolaylaştı.

İnsanlar iletişim sayesinde bir topluma dahil olur ve dahil olduğu toplumun parçası olarak kalmak için de kendini geliştirmeye devam eder. Bu sayede daha rahat bir yaşam sürer. İhtiyaçlarını daha kısa süre içerisinde karşılayabilir. Toplumdan ayrı yaşamak insanın gelişimini kısıtlayan bir husustur. İnsanların etkileşim halinde olmaları beyin gelişimini de sağlar.

Aile sonrasında sosyalleşme arkadaşlar olarak değişir. Arkadaşlık mental sağlığımızı olumlu yönde etkiler ve de beynin aktif olmasını sağlar.

Yapılan deneylerde de sosyalleşmenin beyin gelişimi için önemli olduğu vurgulanmıştır.

Sosyalleşme yani bir diğer deyişle toplumsallaşma, bireyin gelişimini sağladığı kadar toplumun da gelişimini sağlar. Etrafındaki insanlar ile sürekli diyalog halinde olan kişiler başarılı olmaya daha yatkındır. Çünkü gelişimini, fikirlerini hatta kişiliğini daha çok bireye göre şekillendirmiş olur. Bu nedenle de hangi mesleği yaparsa yapsın çevresi daha geniş olacaktır. Hitap ettiği kesim ise iletişimini ne kadar güçlendirdiğini ön plana çıkarır.

Başarılı diyalogları ile başarılı bir iş hayatına sahip olan birey, toplumu da o denli başarıya ulaştırmış ve geliştirmiş demektir.