Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Kullanım Alanları Amaçları ve Avantajları


Altı şapka tekniğinde, altı farklı düşünme şekilleri kullanılıyor ve bu sayede herhangi bir konu üzerine farklı yaklaşımlar ele alınabiliyor. Birbirinden farklı şapkaların yaklaşım tarzını eğer hayatınızda uygulayabilirseniz, takım çalışmalarında ve toplantılarda üretkenliğinizi arttırabilirsiniz.

Altı Şapka Tekniği

Beyaz Şapka: Beyaz şapkada kullanılır veririnin üzerine yoğunlaşılır. Eldeki bilgilere ve bilgilerden neler öğrenebileceğine bakılır. Bilgi dağarcığında boş kalan noktalar ele alınır.

Kırmızı Şapka: Kırmızı şapka ile problemlere karşı duygular, sezgiler ve tepkiler kullanılır. Ayrıca diğer insanların da reaksiyonları ölçülür.

Siyah Şapka: Kararların olumsuz yönlerini ele alır. Savunmacı ve dikkatli bir yaklaşım içerir. Bu sayede düzeltici, değiştirici ve eleyici bir sonuç geliştirilir. Riskleri fark etmeye ve planın olumsuz taraflarına hazır olmayı kolaylaştırır.

Sarı Şapka: Siyah şapkanın aksine olumlu yönleri ele alır. Fırsatları ve avantajları fark etmeyi sağlar.

Yeşil Şapka: Yeşil şapka yaratıcılığı ve yeni fikirleri simgeler.  Farklı öneriler ile çözüm sağlar ve fikirlerin özgün bir şekilde tasarlanmasını sağlar.

Mavi Şapka: Düşüncenin süreç kontrolünü ve yönetilmesini sağlar. Genellikle yöneticilerin kullandıkları mavi şapka, gerekli görüldüğünde diğer şapkalardan destek alırlar.

Hangi Alanlarda Kullanılır?

Bu yöntem ile herhangi bir konu görüşülebilir. O konu üzerinden ve düşüncelerden karara varılabilir. Hem iş hem de okul hayatında uygulanabilir. Eğitim sürecinde ise çok yönlü düşünme konusunda öğretim yöntemi olarak kullanılabilir.

Amaçları Nelerdir?

Altı şapkalı düşünme tekniği ile düşünme işlemi adım adım gerçekleşmiş olur. Konunun tamamına tek yönlü bakmayı ve her noktasına dikkat etmeyi amaçlar. Bu sayede her konu ile aynı anda değil, parça parça ilgilenmiş olursunuz. Gerekli olan düşünce şapkası ile çözüm yolları daha kolaylıkla bulunur.

Avantajları Nelerdir?

Altı şapka tekniği bir karmaşıklığın içinde olan düşünceyi çözüme kavuştururken, oluşabilecek zaman kaybını yok eder. Bir kararın sonucunun ortaya çıkışını kolay hale getirir. Teknik ile düşüncelerin her açısına odaklanılır ve iletişimi güçlendirir. Olası tartışmaları engellemiş olur.

Bu teknik sayesinde her düşünce tarzını bir kişi temsil edebilir. Biri siyah şapka ile olumsuz yönleri ele alırken, bir diğeri sarı şapka ile olumlu yönlerini ele alır. Bu sayede de düşünceler gelişir ve tartışmalardan kaçınılır. Ayrıca verilen kararlar üzerine adım adım düşünüldüğü için daha kesin ve güvenilir sonuçlar bırakır.

Bir toplantı salonunda yoğun fikir oluşumu genellikle olumlu ya da olumsuz yönler üzerinden tartışılır. Tartışma uzadıkça ortamı bir kaos kaplar ve çözüm zamanla daha da karmaşık hale gelir. Bu teknik kullanıldığında ise bir kişi sadece bir yönü ile kararı ele alabilir ve diğerlerinin de bunu yapması beklenir. Daha düzenli bir sistem geliştirilmiş olur ve temiz bir karar kısa sürede meydana çıkabilir. Bu sayede karar mevciinin de işi kolaylaşmış olur.