Aklıma Gelen Başıma Geliyor Dediğimiz Önsezi Nedir?


Altıncı his ile karıştırılan ve genellikle insanların farkında olmadan yaşadığı, “Aklıma gelen başıma geliyor” şeklinde adlandırdığı olaya “önsezi” denir. Bir diğer ismiyle de “premonisyon” olarak adlandırılmaktadır. Parapsikoloji alanında oldukça önemli bir yere sahiptir. Genellikle insanlar bu özelliğe doğuştan sahiptir fakat sonradan kazanabilme de söz konusu olabilmektedir. Gerekli eğitimler aracılığı ile önsezi geliştirilebilmektedir.

Premonisyon ile prekognisyon birbiri ile sıklıkla karıştırılan iki kavramdır. Prekognisyon (altıncı) gelecekte yaşanacak şeyleri net olarak görmek anlamına gelir. Oysa premonisyon, gelecekte bir şey yaşanacağını, fakat bunun ne olacağını, tarif edilemeyen bir duyguya sahip olunduğunu ifade eder. Yani önsezi yönü güçlü olan biri bir şey olacağını hisseder ama onun ne olacağını bir türlü bilemez. Genellikle içine doğar, rüyasında görür ya da anlık bir şekilde zihninde canlanır.

Genellikle Önsezi Kötü Olayları Hissetmenize Neden Olur

Önsezi gücü gelişmiş olan bireyler, “kötü” ya da “sürpriz” bir durumun başına geleceğini hissederler. Bu kişiler “İçime bir sıkıntı girdi.”, “Ya başıma bir şey gelecek ya da başkasına bir şey oldu.” ya da “Bir şey oldu duyacağım ya da oldu göreceğim.” şeklinde felaket tellalı gibi sözler söyleyebilirler. Bu durum çevrelerinde pek hoş karşılanmamakla beraber, isteyerek de bu sözleri söylemezler.

Önsezisi güçlü olan kişiler genellikle kötü olayları hissetmelerinin yanı sıra, bu his içlerinde doğduğunda kendilerini oldukça kötü hissedebilirler. Yalnız kalma ihtiyacı duyabilirler. Bir süreliğine kendilerini rahatlatmak isteyebilirler. Genellikle o hissin ne olduğunu bilmedikleri için herhangi bir haber alana kadar ya da o olayı yaşayana kadar sıkıntıları, hissiyatları geçmeyebilir.

Herkes Bu Güce Sahip Değildir

Düşmek üzere olan bir eşyanın düşeceğini söylemeniz, bir anda hissederek söylediğiniz sayının şans topunda gelmesi ya da hissederek çektiğiniz bir karttan içinizden geçen sayının çıkması önsezi değildir. Bu “öngörü” olarak nitelendirilir. Öngörü ve önsezi birbirinden farklıdır.

Premonisyon yanılma ihtimalinin yüksek olduğu bir güçtür. Bir insanın evinize geleceğini hissetmeniz, o kişinin o an geleceğini göstermez. Ertesi gün ya da 1 ay sonra gelebilir. Rüyanızda görmüş olduğunuz şey hemen başınıza gelmeyebilir. Gerçeklik ile önsezi birbirinden farklıdır. İnsanlar ve değişimler, bu gücü etkiler. Dolayısıyla hissedilen her şey hissedildiği gibi çıkmayabilir. Oysa öngörü de bir kesinlik vardır. Zihin düşme potansiyeline sahip olan bir eşyayı direkt olarak algılar. Bu aynı zamanda reflekstir. Öngörü zihinden, önsezi ise bilinçten gelir. Yani bilinçaltınızda bulunan şeyler sezgilerinizi etkiler. Aradaki en temel fark da budur.

Önceden olayları sezme gücünüzü de geliştirebilirsiniz. Bir nevi “durugörü” yapabilirsiniz. Bu gücü geliştirmek için hayatınızda yaşamış olduğunuz durumlara karşı alternatif senaryolar düşünmek bir başlangıç olacaktır. Hislerinize ve bu hislerin kaynağına odaklanmak, bilinçaltınızda bulunan duygu ve düşüncelere yoğunlaşmak da ikinci adımdır. Eğer bilinçaltınızı yönetmeyi öğrenirseniz, önsezilerini geliştirebilirsiniz.